Препоръчано Интересни Статии

Информация

3.1.3.1: Цианобактерии - биология

Учебни цели Обяснете ролята на цианобактериите в промяната на атмосферата на Земята Опишете няколко взаимни взаимоотношения, образувани с цианобактериите Разграничете различните типове цианобактериални клетки и опишете техните функции Строматолити Най -ранните вкаменелости се тълкуват като едноклетъчни организми, подобни на съвременните цианобактерии, понякога наричани сини зелени алге .
Прочетете Повече
Информация

Защо преводът е толкова по-бърз при прокариотите, отколкото при еукариотите?

Прокариотите извършват транскрипция и транслация много по-бързо от еукариотите. Ако паметта не ме лъже, една прокариотна рибозома 70S може да включва около 20 аминокиселини в секунда, докато 80S
Прочетете Повече
Информация

За определяне на честотата на алелите, добре ли е да се вземат проби от колеж/училище или болница или друга техника?

Опитвам се да определя честотата на алелите на але алела. Предварителният анализ показва, че разпространението на алела (хомо или хетерозиготни и двата) е 3%. Алелът е свързан с болест (След излагането...
Прочетете Повече