В детайли

ЦитоскелетЦитоскелет: Структура с различни функции в клетката

Какво е и състав

Цитоскелетът е клетъчна структура, вид мрежа, съставена от набор от три различни вида протеинови нишки. Те са: микротрубки, междинни нишки и микрофиламенти.

Състав на цитоскелета

Цитоскелетът се състои основно от два протеина: актин и тубулин.

Основни характеристики

Микротубулите (дълги и кухи тръби) са по-големи от останалите компоненти на цитоскелета. Те са отговорни както за клетъчната форма, така и за движението, което се случва в клетките. Те действат и върху движението на миглите и жлезниците.

Междинните нишки са в средата на земята по форма в сравнение с микротрубовете и микрофиламентите. Да е по-дебел от микрофиламентите и по-тънък от микротрубовете. Той има функцията да поддържа клетъчните органели на място.

Микрофиламентите помагат за поддържане на клетъчната енергичност и форма; дават механична подкрепа и сътрудничат в движението; допринасят за функциите на плазмената мембрана; действат на свиването на мускулите; ембрионална миграция на клетките; се бори с инфекциите и процесите на оздравяване на кожата.

Клетъчни функции:

- Поддръжка и клетъчна организация, както във формата, така и в съдържанието си. Той е отговорен и за движението на клетките;

- Оформя клетката;

- Позволява кръговото движение на цитоплазмата вътре в клетката, въздействайки върху процеса на транспортиране на веществото;

- Позволява обединението на клетките;

- Цитоскелетът на клетките, присъстващи в мускулите, действа от процеса на свиване на мускулите;

- Образуване и движение на жлези и мигли;

- При амебите и някои протозойски видове цитоскелетът е отговорен за движението на амебоидите.

- В процеса на делене на клетките, участвайте в движението на хромозомите.

Видео: Цитология. Лекция 4. Цитоскелет. Окштейн . (Юли 2020).