Друг

ПоноцитозаКлеточна пиноцитоза

Въведение (какво е и какво означава)

Пиноцитозата е процес, при който клетката изяжда макромолекули, разредени във вода. Обикновено тези макромолекули са протеини или полизахариди. Този процес протича в много видове клетки и функционира като допълваща система за хранене на клетките.

Думата Пиноцитоза произлиза от гръцки, и щифтове означава да пием и околните означава клетка.

Пиноцитозата е един от двата вида процеси на ендоцитоза, другият е фагоцитоза (клетката изяжда големи материали).

Как възниква (стъпки) на пиноцитозата:

1º - Макромолекулите, разтворени във вода, са близо до плазмената мембрана на клетката.

2º - Настъпва инвагинация в плазмената мембрана, включваща макромолекули.

3º - Плазмената мембрана се затваря и образува в цитоплазмата пинозомата.

4º - Пинозомите са малки везикули (видове малки торбички) с погълнат вътре материал.

5º - Пинозомите могат да бъдат усвоени от клетката (ако служат като храна).

Видео: $50,000 Game Of Extreme Hide And Seek - Challenge (Юли 2020).