В детайли

Области за микробиологияМикробиология: наука, която изучава микроорганизмите

Какво е микробиология - определение

Микробиологията е научен клон на биологията, който изучава микроорганизмите, които са много малки живи същества (разглеждани само с помощта на микроскопи) и популярно известни като микроби.

Основните области на изследване на микробиологията са:

- Микробна генетика

- Медицинска микробиология

- Клинична микробиология

- Микробна физиология

- Ветеринарна микробиология

- Индустриална микробиология

- Микробиология на околната среда

- Микробиология на храните

- космическа микробиология

- Еволюционна микробиология

- Аеромикробиология (изследвания на микроорганизми във въздуха).

Видео: Тюменский школьник сделал мировое открытие в области микробиологии и медицины (Септември 2020).