Информация

Характеристики на гъбичкитеГъбички: Липсата на хлорофил е една от характеристиките

Общи характеристики, представени от гъбите:

- Развивайте се главно на места с високо присъствие на органичен материал и влажност. Липсата на светлина също улеснява развитието на гъбичките.

- Може да бъде многоклетъчна (съставена от повече от една клетка) или едноклетъчна (съставена само от една клетка). Повечето многоклетъчни гъби имат стрък, наречен мицел. Този мицел е съставен от нишки (хифи).

- Гъбичките нямат хлорофил.

- Хранителното хранене е хетеротрофно, т.е. хранителните вещества, от които се нуждаят, за да живеят, се получават чрез органична материя. Въпреки това гъбите не поглъщат органична материя, а получават хранителните си вещества чрез абсорбционен процес. Храносмилането се извършва извън тялото, което означава, че те отделят ензими, които усвояват органични вещества и едва след този процес се усвояват хранителни вещества.

- Може да се възпроизвежда сексуално или асексуално.

- Размножаването чрез спори също е много често при различни видове гъбички.

- Те имат способността да съхраняват резервни материали, които, като много животни, са гликоген.

Гъбички: развитие на места с висока влажност и присъствие на органична материя.