Общ

СалмонелаБактерии салмонела тиф (увеличено изображение под микроскоп)

Какво са салмонела - биологично определение

Салмонелите са неспортирани и подвижни грамотрицателни бактерии, принадлежащи към семейството. ентеробактерии.

вид

Този род бактерии се състои от три вида: Салмонела тифи, Салмонела холерезуис и Salmonella Enteridtis, Последният разполага с над 1400 вариации.

С изключение на Salmonella typhi, който засяга хората, причинявайки коремен тиф, повечето са патогенни както за хората, така и за животните.

Основни причинени заболявания

При хората салмонелата е отговорна за различни клинични състояния (заболявания) като коремен тиф и паратифоидна треска, гастроентерит на салмонела, локализирани инфекции и др.

Излъчващи източници

Въпреки това, има хора, които могат да страдат от асимптоматична инфекция или преходни или хронични носители, които са отговорни за разпространението на бацилите. Основните източници на предаване на салмонела са замърсени храни.

Видео: Няколко са детските градини в София със салмонела (Септември 2020).