Информация

ЕлектрофорезаЕлектрофореза: отделяне на ДНК

Какво е

Електрофорезата е метод за разделяне на фрагменти от ДНК, който цели мобилността на тези фрагменти по протежение на гел, който получава прилагането на електрически ток.

Как става

Отрицателно заредената ДНК се движи през гела към положително заредения полюс. Фрагментите са разделени по размер, като тези, които са по-леки и по-малки, се движат отпред, а най-големите и тежки отзад.

Видове електрофорезни гелове

Геловете могат да бъдат от два вида: Аргароза (естествен полизахарид) или Полиакриламид (синтетична матрица).

Разликата между тези два вида гелове е в оцветяването при гледане на продукта на PCR.

Знаехте ли

„Основният начин за идентифициране на нуклеиновите киселини е чрез метода на електрофорезата.“

Видео: 06 Електрофореза на ДНК (Юли 2020).