По избор

БиогеографияБиогеография: разпространение на живи същества на планетата Земя

Какво е (определение)

Биогеографията е научна дисциплина, фокусирана върху изучаването и анализа на разпределението на живите същества в географските пространства на планетата Земя. Тази научна дисциплина обединява главно знанията и изследователските методи по биология и география, като установява връзки между тях, когато е възможно и необходимо.

Какво изучава Биогеографията:

- Връзки на околната среда (релеф, климат, екосистеми и др.) В еволюцията и адаптирането на видовете.

- Разпространение на растителни и животински видове в цялата планета Земя.

- Географско разпределение на биоми и екосистеми.

- Начини на картографско представяне на разпространението на живите същества.

- Действието на хората върху околната среда и последиците от нея от географска и биологична гледна точка.

- изчезване на видове и връзките му с географската среда.

- Ендемизми: таксономични групи, които се развиват в ограничена зона на планетата.

Основни области на знанието и научните дисциплини, свързани с Биогеографията:

- Физическа география

- Биология

- Екология

- Ботаника

- Зоология

- Климатология

- Картография

- Фитогеография

- Биогеология

- Палеонтология

Видео: Историческая биогеография - Кирилл Еськов (Септември 2020).