По избор

Разлики между животински и растителни клеткиЖивотински и растителни клетки: Много разлики

Основни разлики между животински и растителни клетки:

Животна клетка: В комплекс Голджи везикулите са подредени.

Растителна клетка: везикулите от комплекс Голджи изглеждат изолирани.

Животна клетка: има центриол.

Растителна клетка: няма центриола.

Животна клетка: има пероксизоми.

Растителна клетка: няма пероксизоми.

Животна клетка: няма хлоропласти.

Растителна клетка: има хлоропласти.

Животна клетка: няма клетъчна стена.

Растителна клетка: има клетъчна стена.

Животна клетка: Тя няма плазмодесмос.

Растителна клетка: има плазмодесмос.

Животински клетки: Вакуолите са по-малки от тези на растителните клетки.

Растителна клетка: Вакуолите са по-големи от тези на животинските клетки.

Животински клетки: Те съхраняват гликоген вътре.

Растителна клетка: резервирайте нишесте вътре.

Видео: Хранене на растенията - Човекът и природата 4 клас. academico (Септември 2020).